خانه

درباره آرمش

آرمش سامانه هوشمند درخواست خودرو می باشد.که جهت تسهیل در امر حمل نقل درون شهری مسافر و مرسوله طراحی شده، این اپلیکیشن در اسفند ماه ۱۳۹۸ به شهروندان استان تهران و استان البرز معرفی شده و قصد دارد در تمام استان های کشور فعالیت نماید و تمامی عوامل از جمله مدیران ارشد و تیم برنامه نویسی، تیم طراحی، تیم فنی و تیم پشتیبانی همگی از جوانان با استعداد و خلاق وآینده ساز کشور عزیزمان ایران می باشند این مجموعه در نظر دارد با ارائه خدمات نرم افزاری با ایجاد پل ارتباطی میان مسافران و رانندگان و ارائه خدماتی شیوا و روان نیاز های این دو قشر را از طریق نرم افزار آرمش بر طرف و در جهت رفاه حال این عزیزان تلاش نماید هدف ما جلب رضایت و امنیت وآرامش مردم غیور سرزمین ایران می باشد

ثبت نام رانندگان

سامانه هوشمند درخواست خودرو آرمش اقدام به ثبت نام و جذب راننده سواری موتور سیکلت و وانت بار با وسیله نقلیه نموده است. این سامانه شرایط ویژه کارمزد ۸ درصد و تسویه آنی را برای رانندگان گرامی فراهم نموده است.

موتور سیکلت

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت...

وانت

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﮑﺎن واﻧﺖ، ﭘﺮاﯾﺪ واﻧﺖ...

سواری

ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻋﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ...