کامیون بار وردآورد، حمل بار با کامیون جفت و تک وردآورد، باربری کامیون وردآورد، اتوبار کامیون جفت و تک وردآورد، آرمش

حمل بار با کامیون جفت و تک وردآورد، باربری کامیون وردآورد، اتوبار کامیون جفت و تک وردآورد، باربری و حمل بار سنگین با کامیون جفت و تک وردآورد ۰۲۱۳۴۱۵۳ 

برای حمل بار با کامیون بار از وردآورد تهران به سراسر نقاط کشور، آرمش انواع وانت و نیسان و خاور و کامیون وردآورد تهران را در اختیار صاحبین بار قرار می دهد. 

برای ثبت درخواست خود با ۰۲۱۳۴۱۵۳ تماس حاصل فرمایید.