آرمش

کامیون بار شور آباد ، حمل بار با کامیون جفت و تک شور آباد ، باربری کامیون شور آباد ، اتوبار کامیون جفت و تک شور آباد ، آرمش

حمل بار با کامیون جفت و تک شور آباد ، باربری کامیون شور آباد ، اتوبار کامیون جفت و تک شور آباد ، باربری و حمل بار سنگین با کامیون جفت و تک شور آباد ۰۲۱۳۴۱۵۳

برای حمل بار با کامیون بار از شور آباد تهران به سراسر نقاط کشور، آرمش انواع وانت،نیسان،خاور و کامیون شور آباد تهران را در اختیار صاحبین بار قرار می دهد.

برای ثبت درخواست خود با ۰۲۱۳۴۱۵۳ تماس حاصل فرمایید.