حمل بار با کامیون جفت و تک رسالت

کامیون بار رسالت، حمل بار با کامیون جفت و تک رسالت، باربری کامیون رسالت، اتوبار کامیون جفت و تک رسالت، آرمش

حمل بار با کامیون جفت و تک رسالت، باربری کامیون رسالت، اتوبار کامیون جفت و تک رسالت، باربری و حمل بار سنگین با کامیون جفت و تک رسالت ۰۲۱۳۴۱۵۳  

برای حمل بار کامیون و حمل اثاثیه منزل از رسالت تهران به سراسر نقاط کشور، آرمش انواع وانت و نیسان و خاور و کامیون بار رسالت تهران را در اختیار صاحبین بار قرار می دهد.

02134153