آرمش

تماس با ما آرمش

تماس با ما

 جهت حمل بار در تهران و البرز با وسیله نقلیه وانت بار نیسان خاور 

۰۲۱-۳۴۱۵۳

۰۲۱-۳۵۰۰۰۱۳۸

تهران-پیشوا-بلوار شهید قمی-قطعه ۷

دریافت اپلیکیشن آرمش

وانت بار

ویژگی‌های تماس با ما سامانه هوشمند آرمش

ویژگیهای تماس با ما سامانه هوشمند در خواست آرمش:

اعلام بار به نزدکترین راننده

رهگیری از طریق تیم پشتیبانی آرمش